София 1000

   ул. Врабча № 1

   БУЛСТАТ: 175263817

e-mail: info@comdos.bg

тел.: 02/800 45 06 - приемна - граждани

тел.: 02/800 45 34 - връзки с обществеността

тел./факс: 02/800 45 00 - председател