ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2013 г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА за 2013 г.