Одитно становище за заверка на Годишния финансов отчет за 2014 г. на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА - изтегли

Баланс на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2014 г. - изтегли

Приложение към ГФО към 31.12.2014 г. - изтегли 

Отчет за касово изпълнение към 31 декември 2014 г. -изтегли; изтегли;

Отчет за касово изпълнение м. декември 2014 г.- изтегли; изтегли;

Отчет за касово изпълнение м. ноември 2014 г. - изтегли; изтегли;

Отчет за касово изпълнение м. октомври 2014 г. - изтегли; изтегли;

Отчет за касово изпълнение  към 30 септември 2014 г. -изтегли; изтегли;

Отчет за касово изпълнение  м.  септември 2014 г.-изтегли; изтигли;

Отчет за касово изпълнение  м.  август  2014 г. - изтегли;  изтегли;

Отчет за касово изпълнение  м.  юли  2014 г. - изтегли;  изтегли;

Отчет за касово изпълнение  към 30 юни 2014 г. - изтегли; изтегли;

Отчет за касово изпълнение м. юни 2014 г.- изтегли; изтегли;

Отчет за касово изпълнение м. май 2014 г. - изтегли;  изтегли;

Отчет за касово изпълнение м. април 2014 г.- изтегли; изтегли;

Отчет за касово изпълнение към 31 март 2014 г. - изтегли; изтегли;

Отчет за касово изпълнение м. март 2014 г. - изтегли;   изтегли;

Отчет за касово изпълнение м. февруари 2014 г. -изтегли;   изтегли;

Отчет за касово изпълнение м. януари 2014 г. - изтегли;