► Обществени поръчки публикувани до 01.10.2014 г.


По публична покана за ”Специализиран превоз на служители на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към  Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия”

            ДОГОВОР                                                    23.09.2014 г.

 

 

По публична покана за Абонаментно обслужване на системи и инсталации в сградния фонд на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към  Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия”  

ДОГОВОР                                                                  23.09.2014 г.

            ДОГОВОР                                                                  23.09.2014 г.

            ДОГОВОР                                                                  23.09.2014 г.

            ДОГОВОР                                                                  23.09.2014 г.