Декларации по чл.12 от ЗПУК

Име Презиме Фамилия

Декларация

Албена Войнова Замфирова

Ана Мария Бисерова Стоименова

Декларация по чл. 12, т. 3

Ангел Трайков Илков

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Анетка Крумова Милева

Ани Кръстева Пиронкова

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Антония Димитрова Гулева

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Антония Красимирова Топчиева

Декларация по чл. 12, т. 1

Биляна Росенова  Божилова

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3
Божидар Христов Питов
Декларация по чл. 12, т. 3

Божидар Цветанов Борисов

Декларация по чл. 12, т. 3

Бойка Асенова Йорданова

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Бойка Цветанова Момчилова

Боряна Мариянова Методиева

Декларация по чл. 12, т. 3

Валя Великова Найденова

Декларация по чл. 12, т. 3

Василка Стефанова Узунова

Декларация по чл. 12, т. 1

Вероника Андреева Велинова

Декларация по чл. 12, т. 3

Веселина Данчева Петрова

Декларация по чл. 12, т. 1

Виолета Богомилова Целкова

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Владимир Робертов Ангелов

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Галина Чанева Павловска

Декларация по чл. 12, т. 3

Георги Стефанов Симеонов

Декларация по чл. 12, т. 3

Гюрсел Бехчет Салим

Декларация по чл. 12, т. 1

Даниела Ангелова Милованова

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Даниела  Господинова Ленкова

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Даниела Кирилова Сименова-Табакова

Десислава Кирилова Димитрова-Ангелова

Декларация по чл. 12, т. 3

Диана Ангелова Иванова

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3

Диана Димитрова Славкова

Декларация по чл. 12, т. 3

Диляна Иванова Лесигярска

Димитър Георгиев Добрев 

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Евелина Борисова Борисова

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Евелина Георгиева Николова

Декларация по чл. 12, т. 3

Ели Огнянова Лекова

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Ели Петрова Въльовска

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Елизабета Стефанова Спасова

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Живко Симеонов Живков

Запрянка Миткова Пичурова

Декларация по чл. 12, т. 3

Йоана Боянова Стоянова

Йордан Томов Тренев

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Красимир Вергилов Кръстев

Декларация по чл. 12, т. 3

Красимир Любомиров Илиев

Декларация по чл. 12, т. 3

Красимира Стоянова Христова

Декларация по чл. 12, т. 3

Магдалена Константинова Гошева

Мария Бонева Павлова

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Марияна Василева Лазарова

Декларация по чл. 12, т. 3

Марко Иванов Цветков

Декларация по чл. 12, т. 3

Мая Сисоева Николова

Декларация по чл. 12, т. 1

Мерал Джевжет Мустафа-Иванова

Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3

Милчо Христов Андреев

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Михаела Красимирова Седевчева

Моника Миленова Георгиева

Нели Ангелова Иванова-Спасова

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Нина Георгиева Левордашка

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Огнян Душков Любенов

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Павел Пенчев Алексиев

Декларация по чл. 12, т. 3

Павлина Красимирова Василева

Декларация по чл. 12, т. 3
Петра Петкова Стоянова
Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Пламена Сергеева Стояновска

Пламена Златкова Здравкова
Декларация по чл. 12, т. 3

Радослав Найденов Методиев

Декларация по чл. 12, т. 3

Радост Красимирова Среброва

Декларация по чл. 12, т. 3

Росица Добрева Маринова

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 3

Росица Ринчова Йовчева

Декларация по чл. 12, т. 3

Румяна Васкова Митева

Декларация по чл. 12, т. 1

Свежа Боянова Българинова

Декларация по чл. 12, т. 1

Силвия Георгиева Петрова

Декларация по чл. 12, т. 3

Снежана Йорданова Сотирова

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3

Соня Христова Андонова

Декларация по чл. 12, т. 3

София Стоилова Мутафчийска

Станка Асенова Тотова

Декларация по чл. 12, т. 3

Ташо Иванов Нейков

Декларация по чл. 12, т. 3

Теодора Димитрова Дечева-Йосифова

Декларация по чл. 12, т. 3

Хубавинка Александрова Петкова

Декларация по чл. 12, т. 1

Юлия Велинова Йорданова

Декларация по чл. 12, т. 3

Янила Станкова Иванова

Декларация по чл. 12, т. 3

 

Регистър на декларациите по чл.35, ал 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

Трите имена

Длъжност

Входящ № и дата на подаване

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3

Даниела Гълъбова Качериева

Старши експерт

01/20.04.2018

        изтегли

 

Бисерка Димитрова Методиева

Специалист

02/25.04.2018

        изтегли

 

Теодора Владимирова Кацарска

Старши експерт

05/13.09.2018

        изтегли


Иван Захариев Захариев
Мл. Експерт
06/30.11.2018         изтегли

 

Гергана Илиева  Цветкова Юрисконсулт 07/04.12.2018          изтегли

 

Ангел Трайков Илков
 Гл. Специалист 08/04.12.2018         изтегли

 

    

 Регистър на декларациите по чл.35, ал 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ 

Трите имена

 

Длъжност

Вх. № и дата на подаване

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4

Свежа Боянова Българинова

Главен специалист

3228/10.05.2018

 

 

Божидар Цветанов Борисов

Началник на отдел

3300/14.05.2018

 

 

Даниела Кирилова Симеонова-Табакова

Началник на отдел

3396/16.05.2018

 

 

Ани Кръстева Пиронкова

Главен специалист

3406/16.05.2018

 

 

Красимира Стоянова Христова

Старши експерт

3414/17.05.2018

 

 

Десислава Кирилова Димитрова-Ангелова

Старши експерт

3416/17.05.2018

 

 

Ташо Иванов Нейков

Главен специалист

3461/17.05.2018

 

 

Мерал Джевжет Мустафа-Иванова

Началник на отдел

3513/21.05.2018

 

 

Мариана Люлчова Маринова

Технически сътрудник

3277/11.05.2018

 

 

Нина Георгиева Левордашка

Младши експерт

3596/23.05.2018

 

 

Симеон Лазаров Симов

Специалист

3737/29.05.2018

 

 

Биляна Росенова Божилова

Технически сътрудник

3708/28.05.2018

 

 

Димитър Георгиев Добрев

Специалист

3707/28.05.2018

 

 

Бойка Асенова Йорданова

Главен специалист

3775/30.05.2018

 

 

Пламена Златкова Здравкова

Младши експерт

3839/31.05.2018

 

 

Антония Димитрова Гулева

Началник на отдел

3881/01.06.2018

 

 

Павлина Красимирова Василева

Главен експерт

3882/01.06.2018

 

 

Станка Асенова Тотова

Старши експерт

3889/04.06.2018

 

 

Росица Ринчова Йовчева

Старши експерт

3890/04.06.2018

 

 

Марияна Василева Лазарова

Специалист

3878/01.06.2018

 

 

Гюрсел Бехчет Салим

Началник на отдел

3909/04.06.2018

 

 

Живко Симеонов Живков

Младши експерт

3706/28.05.2018

 

 

Диляна Иванова Лесигярска

Младши експерт

3966/05.06.2018

 

 

Запрянка Миткова Пичурова

Младши експерт

3969/05.06.2018

 

 

Диана Ангелова Иванова

Старши специалист

3971/05.06.2018

 

 

Василка Стефанова Узунова

Директор на дирекция

3966/05.06.2018

 

 

Бойка Цветанова Момчилова

Специалист

3817/30.05.2018

 

 

Снежана Йорданова Сотирова

Старши експерт

3999/06.06.2018

 

 

София Стоилова Мутафчийска

Старши юрисконсулт

4002/06.06.2018

 

 

Ели Огнянова Лекова

Началник на отдел

4027/06.06.2018

 

 

Диана Димитрова Славкова

Старши експерт

4043/06.06.2018

 

 

Юлия Велинова Йорданова

Младши експерт

4046/07.06.2018

 

 

Веселина Данчева Петрова

Старши експерт

4047/07.06.2018

 

 

Михаела Красимирова Седевчева

Старши експерт

4048/07.06.2018

 

 

Силвия Георгиева Петрова

Младши експерт

4050/07.06.2018

 

 

Радослав Найденов Методиев

Старши експерт

4017/06.06.2018

 

 

Мария Бонева Павлова

Директор на дирекция

3967/05.06.2018


 

 

Мая Сисоева Николова

Главен експерт

3970/05.06.2018

 

 

Ангел Трайков Илков

Главен специалист

3828/31.05.2018

 

 

Божидар Христов Питов

Специалист

3960/05.06.2018

изтегли

 

Елизабета Стефанова Спасова

Старши експерт

3908/04.06.2018

 

 

Евелина Борисова Борисова

Младши експерт

3962/05.06.2018

 

 

Росица Добрева Маринова

Главен експерт

3825/31.05.2018

 

 

Албена Войнова Замфирова

Главен специалист

3821/30.05.2018

 

 

Соня Христова Андонова

Младши експерт

3998/06.06.2018

 

 

Валя Великова Найденова

Старши специалист

3877/01.06.2018

 

 

Магдалена Константинова Гошева

Младши експерт

3910/04.06.2018

 

 

Ана Мария Бисерова Стоименова

Младши експерт

3879/01.06.2018

 

 

Павел Пенчев Алексиев

Специалист

3886/01.06.2018

 

 

Пламена Сергеева Стояновска

Специалист

3880/01.06.2018

 

 

Антония Красимирова Топчиева

Началник на отдел

3827/31.05.2018

 

изтегли 

Марко Иванов Цветков

Старши експерт

4058/07.06.2018

 

 

Бисерка Димитрова Методиева

Специалист

3985/05.06.2018

изтегли

 

Красимир Вергилов Кръстев

Старши експерт

4052/07.06.2018

 

изтегли

Владимир Робертов Ангелов

Служител по сигурността на информацията

4069/07.06.2018

 

 

Жени Божинова Кирилова

Технически сътрудник

4071/07.06.2018

 

 

Ташо Иванов Нейков

Главен специалист

4045/07.06.2018

 

 

Даниела Гълъбова Качериева

Старши експерт

4089/07.06.2018

изтегли

 

Йоана Боянова Стоянова

Главен експерт

4090/08.06.2018

 

 

Милчо Христов Андреев

Старши специалист

4092/08.06.2018

 

 

Владимир Робертов Ангелов

Служител по сигурността на информацията

4096/08.06.2018

 

 

Вероника Андреева Велинова

Началник на отдел

4105/08.06.2018

 

 

Янила Станкова Иванова

Главен специалист

4217/13.06.2018

 

 

Теодора Владимирова Кацарска

Старши експерт

6658/25.09.2018

изтегли