Комисията провери пет ПП;  Комисията излезе с Решения № 2-1666, № 2-1667, № 2-1668- ПП;  Комисията излезе с Решения № 2-1664, № 2-1665- съдебни заседатели;  

Галерия

Комисията гостува в Ловеч;

(12 материала)