Одитно становище за заверка без резерви на Годишния финансов отчет за 2015 г. на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА - изтегли

Одитен доклад  №0400104116 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2015 г. на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА -изтегли

Баланс на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2015 г. в хил.лв. - изтегли

Отчет за приходи и разходи на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2015 г. в хил.лв. - изтегли

Приложение към ГФО към 31.12.2015 г. - изтегли

Отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2015 г. в лв. - изтегли

Отчет за касово изпълнение м. декември 2015 г. - изтегли

Отчет за касово изпълнение м.ноември 2015 г. - изтегли

Отчет за касово изпълнение м.октомври 2015 г. - изтегли

Отчет за касово изпълнение м. септември 2015 г. -изтегли

Отчет за касово изпълнение м. август 2015 г. - изтегли

Отчет за касово изпълнение м. юли  2015 г. - изтегли

Отчет за касово изпълнение към 30 юни 2015 г. - изтегли

Отчет за касово изпълнение м. юни  2015 г. - изтегли

Отчет за касово изпълнение м. май 2015 г. - изтегли

Отчет за касово изпълнение м. април 2015 г. - изтегли

Отчет за касово изпълнение към 31 март 2015 г. - изтегли

Отчет за касово изпълнение м. март 2015 г. -изтегли; изтегли;

► Отчет за касово изпълнение м. февруари 2015 г. - изтегли; изтегли;

► Отчет за касово изпълнение м. януари 2015 г. - изтегли; изтегли;