КРДОПБГДСРСБНА, като първостепенен разпоредител на бюджетни средства, публикува ежедневно на интернет страницата си информация за плащане в СЕБРА, съгласно ПМС №380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г.

 

                                                                       декември 2016 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
     
1
     2
3
4
5
6
7
8
      9
10
11
12
    16
17
18
19
    23
24
25
26
27
   28
29
30
31
 

                                                                    

                                                                            ноември 2016 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н

1
2
3
     4
5
6
7
8
9
    11
12
13
16
    18
19
20
22
23
     25
26
27
   30  

                                                                         

                                                                           октомври 2016 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н  
1
2
3
4
5
6
     7
8
9
10
    14
15
16
20
    21
22
23
24
    26
29
   30

                                                                     

                                                                          септември 2016 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н1
     2
3
4
5
6
7
8
     9
10
11
12
    16
17
18
22
    23
24
25
27
   28
29
30

  

                                                                     

                                                                            август 2016 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
    5
6
7
8
9
11
    12
13
14
15
16
    19
20
21
   26
27
28
29
30
    31  

 

                                                                              юли 2016 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
     1
2
3
4
5
6
     8
9
10
14
    15
16
17
18
19
21
    22
23
24
25
    27
30
   31

                                                                        

                                                                               юни 2016 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н


1
2
     3
3
5
6
7
8
9
   10
11
12
13
15
   17
18
19
20
22
   24
25
26
    29


  

                                           

                                                                               май 2016 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
30
31


    

1
2
3
4
5
    6
7
8
9
12
   13
14
15
17
18
   20
21
22
23
24
    25
27
28
    29

                                                                          

                                                                            април 2016 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
     1
2
3
4
5
6
7
    8
9
10
   15
16
17
19
20
   22
23
24
    27
29
30
   

                                                                       

                                                                               март 2016 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н

1
2
3
   4
5
6
7
8
9
   11
13
17
   18
19
20
21
   25
26
27
    30


   

                                                                     

                                                                          февруари  2016 г.


П
В
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
     5
6
7
8
9
    12
13
14
17
20
21
27
28

     

                                                                     

                                                                            януари 2016 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
     1
2
3
4
5
6
7
    8
9
10
13
16
17
20
22
23
24
26
   27
30
    31