КРДОПБГДСРСБНА обявява конкурси за държавен служител за следните длъжности:

1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „младши експерт” сектор „Комплектуване и съхранение на архива”, отдел „Комплектуване, съхранение, дигитализация, реставрация и застраховане на архива”, дирекция „Архив”, място на работа – гр. Банкя, кв. Михайлово – 08.03.2017 г.

Изисквания и необходими документи – 08.03.2017 г.

Списък с допуснати кандидати до писмен изпит-тест – 27.03.2017 г.

Резултати от проведения на 06.04.2017 г. писмен изпит-тест - 06.04.2017 г.

 

1 /една/ свободна щатна бройка на длъжност „младши експерт” в сектор „Дигитализация, реставрация и застраховане на архива”, отдел „Комплектуване, съхранение, дигитализация, реставрация и застраховане на архива”, дирекция „Архив”, място на работа – гр. Банкя, кв. Михайлово – 08.03.2017 г.

 Изисквания и необходими документи – 08.03.2017 г.

Списък с допуснати кандидати до писмен изпит-тест27.03.2017 г.

Резултати от проведения на 06.04.2017 г. писмен изпит-тест - 06.04.2017 г.