София, 1000

 ул. Врабча № 1

 БУЛСТАТ: 175263817

e-mail: info@comdos.bg

тел.: 02/800 45 06 - приемна - граждани

Приемно време: от понеделник до петък от 9.00 ч. до 17.30 ч.

 

тел.: 02/800 45 34 - връзки с обществеността

тел./факс: 02/800 45 00 - председател   

 

  Адрес на комисията   Карта с адреса на комисията

Ако желаете да подадете сигнал за неправомерни деяния на служители в КРДОПБГДСРСБНА и/или други нередности, може да го направите тук!

Текст свободен стил, съдържащ данните, с които разполагате (дата, час, място, свидетели на събитието и др.)

По Ваша преценка може да посочите начини за връзка (телефони, адрес за отговор)

 

Форма за връзка