Адрес: София 1000, ул. "Врабча" № 1

Работно време: от понеделник до петък от 9.00 ч. до 17.30 ч.

За снимачни екипи читалнята е отворена всеки петък от 9.30 ч. до 16.00 ч. - по предварителна заявка.

За посещение в читалнята:

  • След подаване за заявления за запознаване с документите на органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА отдел "Обслужване на граждани" уведомява лицето за резултата от извършената проверка.
  • Когато при проверката са открити материали, отдел „Обслужване на граждани” писмено или по телефона уведомява лицето за датата и часа на запознаване с документите. Времето за запознаване с документите е 30 дни от датата на уведомяване.  
  • За научноизследователска, публицистична и проучвателна дейност лицата могат с едно заявление за достъп да ползват читалнята до една година. Едногодишният срок започва да тече от датата на уведомяване.