Адрес: София 1000, ул. "Врабча" № 1, ет. 2, стая 2

Телефон: 02 / 800-4-506

Работно време: от понеделник до петък от 9.00 ч. до 17.30 ч.

електронна поща: priemna@comdos.bg

 

При посещение в приемната лицето е длъжно да представи на служител на отдел „Обслужване на граждани” документа си за самоличност.

Служителят предоставя на лицето бланка на заявление според информацията, която желае да получи.

При попълване на заявлението в приемната, лицето има право да получи информация и консултантска помощ от служителя. 

 

Приемно време на членовете на Комисията