Съобщете ни, ако имате проблем с тази страница.

Публикуването на публичната информация в отворен формат е задължение за организациите от публичния сектор съгласно Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор. Директивата се транспонира с изменения и допълнения на Закона за достъп до обществената информация и съответните подзаконови нормативни актове.

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА (КРДОПБГДСРСБНА) публикува ежедневно на интернет страницата си информация за плащанията в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), в съответствие с Наредбата за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от Системата за електронни бюджетни разплащания, приета с Постановление № 299 на Министерския съвет от 14 ноември 2016 г., на основание чл.157 от Закона за публичните финанси.

 

                                                                     май 2024 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
            1     2      3      4
 5
    6
      7
      8
    9     10
    11
12
   13
     14      15     16
    17
18
19
   20
     21
     22
    23
   24
25
26
   27
     28     29     30     31          
 

                                                                   

                                                                    април 2024 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
    1       2      3      4      5      6
 7
    8
      9
    10
    11     12
    13
14
   15
     16      17     18
    19
20
21
   22
     23
     24
    25
    26
27
28
   29
     30                         

                                                             

                                                                       март 2024 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
                 1     2
 3
     4
      5
     6
     7      8
    9
10
    11
     12     13     14
    15
16
17
    18
     19
    20
    21
    22
23
24
    25
     26     27     28     29     30     31

                                                             

                                                                    февруари 2024 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
            1      2     3
 4
     5
      6
     7
     8      9
   10
11
    12
     13     14     15
    16
17
18
    19
     20
    21
    22
    23
24
25
    26
     27
   28
    29      

   

 

                                                                  януари 2024 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
     1       2      3      4      5     6
 7
     8
      9
    10
    11     12
   13
14
   15
    16      17     18
   19
20
21
   22
    23
     24
    25
    26
27
28
   29
    30
    31