Съобщете ни, ако имате проблем с тази страница.

Публикуването на публичната информация в отворен формат е задължение за организациите от публичния сектор съгласно Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор. Директивата се транспонира с изменения и допълнения на Закона за достъп до обществената информация и съответните подзаконови нормативни актове.

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА (КРДОПБГДСРСБНА) публикува ежедневно на интернет страницата си информация за плащанията в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), в съответствие с Наредбата за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от Системата за електронни бюджетни разплащания, приета с Постановление № 299 на Министерския съвет от 14 ноември 2016 г., на основание чл.157 от Закона за публичните финанси.

 

                                                                         декември  2022 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
  
         1
      2      3
4
    5
     6
     7      8
     9
     10
11
   12
    13
   14
     15
   16
 17
18
   19
   20
    21
    22
    23
 24
25
26
   27
    28
    29    30     31  

                                                                   

                                                                          ноември  2022 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
  
    1       2      3      4      5
6
     7
     8
      9      10
    11
     12
13
   14
    15
     16
     17
   18
19
20
   21
   22
     23
    24
   25
 26
27
   29
     30
       

                                                                    

                                                                        октомври 2022 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
   31              1
2
     3
    4
      5      6
     7
     8
9
   10
     11
     12
     13
   14
15
16
   17
    18
    19
     20
    21
 22
23
    25
    26
     27
    28      29    30

                                                                     

                                                                        септември 2022 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
            1      2      3
4
   5
     6
      7       8
     9
    10
11
   12
    13
    14
     15
    16
17
18
   19
    20
    21
     22
    23
 24
25
26
    27
    28     29   30    

                                                                         

                                                                             август 2022 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
   1       2       3       4      5      6
7
   8
      9
    10      11     12     13
14
  15
    16
    17
     18
    19
20
21
  22
     23
    24
     25
    26
 27
28
29
    30
    31        

                                                                              

                                                                                  юли 2022 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
                   1      2
3
    4
      5
      6        7       8     9
10
   11
     12
    13
    14
     15
16
17
   18
     19
    20
     21
     22
 23
24
     26
    27      28      29     30     31

                                                                           

                                                                                юни 2022 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
         1     2      3      4
5
   6       7
     8      9      10      11
12
   13
      14
    15
    16
     17
 18
19
   20
     21
    22
    23
    24
 25
26
     28
    29     30      

                                                                             

                                                                                 май 2022 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
  30      31             
1
   2      3
     4      5      6      7
8
   9
     10
    11
   12
    13
 14
15
  16
     17
    18
   19
    20
 21
22
     24
    25    26     27      28     29

 

                                                                            април 2022 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
              1       2
3
   4       5      6      7       8      9
10
  11
     12
    13
   14
    15
 16
17
  18
     19
    20
   21
    22
 23
24
25
     26
    27   28     29      30  

                                                                   

                                                                             март 2022 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
        1     2     3      4       5
6
    7       8     9    10     11      12
13
  14
     15
  16
   17
    18
 19
20
  21
     22
   23
   24
   25
 26
27
     29    30    31      

                                                                       

                                                                         февруари 2022 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
        1       2      3      4       5
6
    7        8       9    10     11      12
13
  14
     15
    16
    17
    18
 19
20
  21
     22
     23
    24
    25
 26
27
28
           

 

 

                                                                            януари 2022 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
                 1
2
    3        4       5       6       7       8
9
  10
     11
    12
    13
     14
15
16
  17
     18
    19
    20
     21
22
23
     25
    26
    27
    28
29
30