Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, е независим държавен колегиален орган, който осъществява политиката на Република България за разкриването, обявяването и съхраняването на документите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Председателят й като възложител по чл. 5, ал. 2, т.13 от Закона за обществените поръчки извършва фактическите действия по възлагане на обществените поръчки и по сключване на договорите.


Данни за кореспонденция с Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия във връзка с възлаганите от нея обществени поръчки:

Адрес: гр. София, 1000

ул. „Врабча” № 1

Тел./факс: 02/800-45-00

Eлектронна поща: info@comdos.bg


Подробна информация за обществените поръчки, възлагани от Комисията можете да получите от Профила на купувача на институцията в Националната електронна платформа за възлагане на обществени поръчки /ЦАИС ЕОП/ на следния ел. адрес: https://app.eop.bg/buyer/2356   

 

 

Съобщете ни, ако имате проблем с тази страница.