Издателска дейност на Комисията

Двуезична дипляна на Комисията, представяща цялата й издателска дейност - на български и английски

Изтегли

 

  Равносметка по пътя

Двуезична брошура на Комисията, представяща структурата и дейностите й - на български и английски

Изтегли

 

Равносметка с поглед напред

Двуезична брошура на Комисията, представяща структурата и дейностите й - на български и английски

Изтегли

 

 

 

Съвместна брошура на страните-членки на ЕМСА

Изтегли

 

 

  Две години по-късно

Двуезична брошура на Комисията, представяща структурата и дейностите й - на български и английски

Изтегли

 

 

  Една година по-късно

Двуезична брошура на Комисията, представяща структурата и дейностите й - на български и английски

Изтегли