Издателска дейност на Комисията /2007-2019/

Двуезична дипляна на Комисията, разкриваща издателската й дейност в периода 2007-2019 г. - на български и английски език

Изтегли

 

Равносметка по пътя /2007-2019/

Двуезична брошура на Комисията, представяща структурата и дейността й  за периода 2007-2019 г.- на български и английски език

Изтегли

 

 ►

Издателска дейност на Комисията /2007-2017/

Двуезична дипляна на Комисията, разкриваща издателската й дейност в периода 2007-2017 г. - на български и английски език

Изтегли

 

  Равносметка по пътя /2007-2017/

Двуезична брошура на Комисията, представяща структурата и дейността й  за периода 2007-2017 г.- на български и английски език

Изтегли

 

  Издателска дейност на Комисията

Двуезична дипляна на Комисията, представяща  издателска и дейност  - на български и английски

Изтегли

 

  Равносметка по пътя

Двуезична брошура на Комисията, представяща структурата и дейността й в периода 2012-2017 г. - на български и английски език

Изтегли

 

Равносметка с поглед напред

Двуезична брошура на Комисията, представяща структурата и дейността й за мандат 2012-2017 г. - на български и английски език

Изтегли

 

 

Съвместна брошура на страните-членки на ЕМСА

Изтегли

 

  Две години по-късно

Двуезична брошура на Комисията, представяща структурата и дейността й   - на български и английски

Изтегли

 

 

  Една година по-късно

Двуезична брошура на Комисията, представяща структурата и дейностите й - на български и английски

Изтегли