Съгл. чл. 4 (6) Комисията представя в Народното събрание доклади за извършената дейност два пъти годишно - до 20 юли и до 20 декември, които се приемат с решение.
 
  

 Бюлетин №1 съдържа от Решение

           № 1  до Решение № 26

  Бюлетин №2 съдържа от Решение

             № 28 до Решение № 54

  Бюлетин №3 съдържа от Решение

           № 55  до Решение № 69

  Бюлетин №4 съдържа от Решение

              № 70 до Решение № 105

  Бюлетин №5 съдържа от Решение

           № 107 до Решение № 146

  Бюлетин №6 съдържа от Решение

             № 147 до Решение № 175

  Бюлетин №7 съдържа от Решение

            № 176  до Решение № 236

  Бюлетин №8 съдържа от Решение

              № 238 до Решение № 291

  Бюлетин №9 съдържа от Решение

            № 292 до Решение № 2-27

  Бюлетин №10 съдържа от Решение

              № 2-28 до Решение № 2-103

 Бюлетин №11 съдържа от Решение

        № 2-120 до Решение № 2-185А

  Бюлетин №12 съдържа от Решение

        № 2-231 до Решение № 2-261

 Бюлетин №13 съдържа от Решение

       № 2-273 до Решение № 2-358
  Бюлетин №14 съдържа от Решение

          № 2-360 до Решение № 2-429

 Бюлетин № 15 съдържа от Решение

        № 2-430 до Решение № 2-523

  Бюлетин №16 съдържа от Решение

          № 2-524 до Решение № 2-581

 Бюлетин № 17 съдържа от Решение

        № 2-583 до Решение № 2-673

  Бюлетин № 18 съдържа от Решение

        № 2-675 до Решение № 2-777

Бюлетин № 19 съдържа от Решение

  № 2-783 до Решение № 2-992

Бюлетин № 20 съдържа от Решение

  № 2-996 до Решение № 2-1138

Бюлетин № 21 съдържа от Решение

  № 2-1142 до Решение № 2-1360

Бюлетин № 22 съдържа от Решение

  № 2-1363 до Решение № 2-1491

Бюлетин № 23 съдържа от Решение

  № 2-1494 до Решение № 2-1656

Бюлетин № 24 съдържа от Решение

  № 2-1657 до Решение № 2-1763

Бюлетин № 25 съдържа от Решение

  № 2-1767 до Решение № 2-1831

Бюлетин № 26 съдържа от Решение

  № 2-1833 до Решение № 2-1889

Бюлетин № 27 съдържа от Решение

  № 2-1893 до Решение № 2-1970

Бюлетин № 28 съдържа от Решение

  № 2-1973 до Решение № 2-2004

Бюлетин № 29 съдържа от Решение

  № 2-2005 до Решение № 2-2127

Бюлетин № 30 съдържа от Решение

  № 2-2129 до Решение № 2-2196

Бюлетин № 31 съдържа от Решение

  № 2-2197до Решение № 2-2315