Сборникът „Държавна сигурност и изборният процес”- 1944-1991 г. е 52-то издание на Комисията по досиетата.

     Поместената в него информация за дейността на органите на Държавна сигурност, свързана с провеждането на  парламентарните избори в България през периода 1944-1991 г. до голяма степен попълва съществуващите „бели петна” в теорията и практиката на българските изборни процеси по време на комунистическия режим.

     Още с провеждането на изборите за Двадесет и шесто Обикновено Народно събрание през 1945 година и изборите за Шесто Велико Народно събрание през 1946 година започва настъплението и утвърждаването на тоталитарния политически модел в България. През този период агенти и информатори на Държавна сигурност активно следят лидерите на опозиционните организации и всички лица, обявили се срещу комунистическата власт, с цел тяхното отстраняване от политическата сцена или ликвидиране. До края на 50-те години, голяма част от българите, изразили по един или друг начин неодобрението си към комунистическата власт вече са обекти на Държавна сигурност и са взети на отчет. Отнета е всяка възможност тези хора да въздействат в бъдеще върху изборните процеси в България.

      Непубликувани досега сведения относно провеждането на Седмото Велико Народно събрание през 1990 г. са поместени в края на сборника. До голяма степен тези сведения определят насоките, в които трябва да се търсят отговорите на все още неизяснени въпроси, свързани с българския преход от тоталитаризъм към демокрация.  

       В книжният вариант на изданието са поместени 142 фотокопия на оригинални документи, а в разширения електронен вариант-221.

Електронни издания:

CD може да изтеглите:ТУК

DVD може да изтеглите: ТУК