Десталинизацията – дилемата на едно

противоречиво десетилетие

(1953–1964)

 

 

Сборникът „Десталинизацията – дилемата на едно противоречиво десетилетие (1953–1964)“ e първото съвместно документално издание на Комисията по досиетата и Държавна агенция „Архиви“. Той е резултат от усилията на група експерти от двете институции. В него са включени най-значимите документи, открити в двата архива, свързани с периода на десталинизация в България.

Преобладаващата част от документите се публикуват за първи път и маркират най-интересните събития и процеси, случили се у нас, в десетилетието след смъртта на Сталин.

 

 

 Изтеглете сборника тук