Държавна сигурност прилага на практика политиката на БКП спрямо малцинствата. Става въпрос именно за система от механизми, а не за единна партийна политика спрямо различните етнически групи. Включените в сборника документи, както и многобройните публикувани в различни издания материали от партийния архив, разкриват по красноречив начин факта, че към различните малцинства се прилагат различни мерки за „приобщаване“, „адаптиране“, „модернизиране“, „преодоляване на етническите различия“ и т.н. Нещо повече, политиката на БКП спрямо различните етнически групи в България претърпява на няколко пъти промяна на курса, като преминава през напълно противоположни крайности: от идеята за многонационална България – политически курс, който се налага след края на Втората световна война, до идеята за един етнос, един бит, една култура, обичаи. От политика на защита и укрепване на етническата идентичност на малцинствата се стига до политика на груби посегателства върху тяхната етническа идентичност, култура, религия и език.

    Книжното тяло на сборника включва 128 фототипни документа, а неговото разширено електронно издание - 217. Архивните материали са структурирани по тематично-хронологичен принцип. Документите са подбрани от архива на ПГУ-ДС и от Служебния архив на МВР. 

 Електронни издания:

CD може да изтеглите ТУК

DVD може да изтеглите ТУК