„Държавна сигурност и научно-техническото разузнаване”

   

      Настоящият документален сборник има за цел да представи най-значимите документи, които ясно очертават облика на неговата дейност. Съставен е изцяло от архивни единици, съхранявани в централизирания архив на Комисията.

   Документалният сборник „Държавна сигурност и научно-техническото разузнаване” за първи път дава възможност на изследователите да се докоснат до такъв голям обем от оригинални материали, които безспорно ще осветлят много интересни моменти от историята на близкото минало на тайните служби на НР България.

 

CD

DVD - разширен вариант