При подчертан обществен интерес на 12 декември 2011 г. в СУ „Св. Климент Охридски” бе представено петото документално издание от поредицата „Из архивите на ДС”: „Държавна сигурност – политическа полиция”. Съставителите на сборника информираха аудиторията за подхода при подбора на архивните единици и развиха тезата, че терминът „политическа полиция” може да бъде отнесен към цялата структура на Държавна сигурност – тъй като дейността на тази „индустрия” е силно идеологизирана.

Документален сборник, съдържащ факсимилета на 61оригинални  документа

     Рецензия

 

Електронен сборник, съдържащ  231 документа (над 1800 страници).

/Файлът е архивиран  в rar. формат/