Държавна сигурност и вражеските емигрантски организации (1945-1989)

 

Включените в настоящия сборник документи, от една страна разкриват отношенията вътре в самите емигрантски организации, а от друга, осветляват разложителната роля, която Държавна сигурност играе в опитите си допълнително да създава и да задълбочава съществуващите между тях организационни и междуличностни проблеми. Наличието на огромното количество документи по темата е свидетелство за значителните материални и човешки ресурси, които са били използвани от българските тайни служби в изпълнение на задачата им да упражняват контрол върху ръководствата на тези организации и да всяват подозрение едни към други.

Общият брой на публикуваните в книжното тяло на сборника документи е 102, а в неговия разширен електронен вариант - 245. Подборът е направен от над 150 архивни единици. Преобладаващата част са от архива на Националната разузнавателна служба (ПГУ-ДС). Има и документи от служебния архив на Министерството на вътрешните работи.

Електронни издания:

CD може да изтеглите    ТУК

DVD може да изтеглите  ТУК