„Държавна сигурност - смяната на имената - Възродителният процес“ – в два тома
На 16 януари 2014 година в СУ „Св. Климент Охридски“ се състоя премиерата на дванадесетия подред документален сборник на Комисията по досиетата от поредицата „Из архивите на ДС“. Особеното в настоящия случай е, че сборникът излиза в два тома. Озаглавен е„Държавна сигурност - смяната на имената - Възродителният процес“, като първия том покрива времевия отрязък от 1945 до 1985 г., а втория, който носи същото наименование, продължава тематиката от 1986 до 1990 г.
Избраният времеви обхват се обяснява със стремежа на съставителите да покажат възможно най-пълно опитите на тоталитарната държава за насилствена асимилация на мюсюлманското население в България в годините след Втората световна война до самия край на тази власт. Обособени са две книжни тела на изданието, където документите са предадени фототипно и са подредени по хронология, за да проследят проекцията на БКП за приобщаване на мюсюлманите в България към шаблонния образ на т. нар. тогава развито социалистическо общество.
Съставителите са се ръководили от идеята да представят неизследвани архивни единици, които да хвърлят повече светлина върху насилствения акт на смяната на имената. Подбраните документи се обнародват за първи път като за улеснение съдържанието им е предадено в отделен списък в анотация. Не на последно място е едновременното излизане и на разширен електронен вариант на двата тома, чийто обем общо надхвърля 2800 страници.

        

DVD 1 разширен вариант                                 DVD 2 разширен вариант