В документалния сборник хронологично са проследени три основни аспекта от дейността на бившата Държавна сигурност:

- развитие на структурата й;
- изграждане на агентурен апарат и работата с него;
- оперативен отчет, представляващ строго установена вътрешна система от правила за регистриране, систематизиране и ползване на оперативните материали и сведения.

За първи път в сборника на едно място са събрани основополагащите документи за дейността на ДС, приемани от бившето партийно ръководство на БКП и тяхното продължение в самата Държавна сигурност - строго секретни заповеди и инструкции.

Документален сборник, съдържащ факсимилета на 46 оригинални документа

Аналитични материали за сборника

 

Електронен сборник, съдържащ факсимилета на 2485 страници оригинални документи

Коментар от редактора

Аналитичен материал за електронното издание