Сборникът „Международният тероризъм в досиетата на Държавна сигурност” е третото издание от документалната поредица на Комисията по досиетата. То обхваща периода 1970 - 1991 година. Долната времева граница на документацията на ДС по проблемите на международния тероризъм съвпада с началото на бързото разпространение на явлението тероризъм в Близкия изток (1968) и в Западна Европа (1969). Горната историческа граница е съобразена със закона за разкриване на документите на бившите български тайни служби (1991 и тя съвпада с граничната зона между две епохи в развитието на международния тероризъм.
Публикуваните документи тематично са ограничени в рамките на проявленията на международния тероризъм. Представянето на вътрешния тероризъм на територията на страната, както и подкрепата на българската държава за националноосвободителни и антиколониални движения в страни от Третия свят са обект на други самостоятелни изследвания.

Документален сборник, съдържащ факсимилета на 98 оригинални  документа

  

 

Електронен сборник, съдържащ факсимилета на 533 оригинални документа

 

Отзвук за книгата от CSSEO (итал. език)

Отзвук за книгата от CSSEO (бълг. език)

Отзвук за книгата от Радио "Свободна Европа" (англ. език)

Отзвук за книгата от Радио "Свободна Европа" (бълг. език)

Коментар на един от съставителите на сборника в международния сайт Balkananalysis

Информация за сборника в Паралелния проект за кооперативна сигурност (Цюрих)

Статия на Ф. Орланди за КГБ и Червените бригади