На 14 март 2012 г. в СУ „Св. Климент Охридски” Комисията по досиетата, в партньорство с Историческия факултет,  представи своето седмо поредно документално издание Пражката пролет и Държавна сигурност”. Сборникът е посветен на бурните чехословашки събития от 1968 г. и дейността на българските служби за сигурност в този период. Огромният обем архивни документи, свързани с темата,както и изключително подробната информация, която те съдържат, доказват тяхната активност и способност за реакция при специфична международна ситуация.

Сборникът дава възможност да се добие представа и за политическото задкулисие от гледна точка на геостратегическите интереси, намерили своята проекция в актуалната за този исторически период политическа координатна система „Изток–Запад“.

Материалите в сборника са публикувани фототипно и в хронологичен ред. С цел по-ясно да се представи предисторията на самата Пражка пролет и причините, довели до нея, в сборника намират място и документи, датиращи от предходната1967 г. Също с идеята по-релефно да се откроят непосредствените резултати и пос-ледствията от тези събития, са включени и документи от следващата 1969 г. При подбора на документите водещо е било желанието да се въведат в научно обръщениенепознати и непубликувани досега документи, хвърлящи нова светлина върху българското отражение на Пражката пролет. За улеснение на читателите е съставен и списък с кратки анотации на всеки документ.

 

Документален сборник "Пражката пролет и Държавна сигурност"