„Из архивите на ДС”

  Изданията, които са активни–оцветени в червено, са представени публично от Комисията и могат да бъдат изтеглени в PDF формат

 

 

60.  Държавна сигурност и лагерът "Белене"(1944-1991)

59. Оперативният отчет на Държавна сигурност (1944-1991)

58. Държавна сигурност и маоизма (1944-1991)

57. Държавна сигурност и РУ на ГЩ на БНА в Африка (1944-1991) том 2

56. Държавна сигурност и младежта (1944-1991)

55. Държавна сигурност -активни и остри мероприяния (1944-1991)

54. Държавна сигурност и терористичните актове в България (1944-1991) - в две части

53. Държавна сигурност и бежанските лагери  на Запад (1944-1991)

52. Държавна сигурност и изборният процес (1944-1991)

51. Държавна сигурност и земеделците (1944-1991)

50. Държавна сигурност и българската икономика

(1944-1991) - в три части

49. Държавна сигурност и опазването на държавната тайна (1944-1991)

48. Държавна сигурност и РУ на ГЩ на БНА в Африка

(1944-1991)

47. Държавна сигурност и анархистите в България (1944-1991)

46. Държавна сигурност и средства за масово осведомяване (1944-1991)

45. Държавна сигурност и страните от Латинска Америка (1944-1991)

44. Държавна сигурност и бялата емиграция в България (1944-1991)

43. Държавна сигурност и вероизповеданията- част-III-Протестанска църква и религиозни секти (1944-1991)

43Държавна сигурност и вероизповеданията- част- II-Мюсюлманско изповедание и Католическа църква в България (1944-1991)

43. Държавна сигурност и вероизповеданията- част -I- Българска православна църква (1944-1991)

42. Държавна сигурност и забранени организации (Бранниците, Ратниците, Легионерите, и младежите от "Отец Паисий) (1944-1991)

41. Държавна сигурност и РУ на ГЩ на БНА в Азия  т. II (1944-1991)

40. Държавна сигурност и "врага с партиен билет"
(1944-1991)

39. Държавна сигурност в структурите на транспорта (1944-1991)

38. Държавна сигурност и IX световен младежки фестивал 1968 г.

37. Държавна сигурност и българското музикално изкуство (1944-1991)

36. ВСШ "Георги Димитров" МВР, факултет ДС (1944-1991)

35. Държавна сигурност и следствието (1944-1991)

34. Държавна сигурност и РУ на ГЩ на БНА в Азия ( 1944-1991)

33. Държавна сигурност и българската енергетика (1944-1991)

32. Държавна сигурност и малцинствата

31. Държавна сигурност и българската интелигенция

30. ПГУ-ДС и Варшавският пакт срещу НАТО (1959-1991)

29. Държавна сигурност и юриспруденцията (1944-1975) 

28. Държавна сигурност - профсъюзите, стопанският живот и работниците

27. Държавна сигурност - войникът на партията

26. Държавна сигурност и разунавателните служби на страните от Източния блок (1944-1989)

25. Военното разузнаване и Варшавският пакт срещу НАТО

24. Държавна сигурност и колективизацията (1944-1959)

23. Държавна сигурност и офицерите от БНА (1944-1960)

22. Държавна сигурност и гранични войски 

21. Държавна сигурност и ЩАЗИ 

20. Държавна сигурност и туризмът

19. Държавна сигурност и спортът част I - II

18. Държавна сигурност и политическите партии  в България (1944 -1949)

17. Държавна сигурност - административни, принудителни и наказателни мерки

16. Държавна сигурност и вражеските емигрантски организации (1945-1989)

15. Държавна сигурност и културно - историческото разузнаване (1970-1989)

14. Държавна сигурност и "вражеските" радиостанции

13. Държавна сигурност и Научно - техническото разузнаване

12. Държавна сигурност - смяната на имената - възродителния процес - 2 тома

11. Държавна сигурност срещу граждански организации (1988-1990)

10. Държавна сигурност и еврейската общност в България

9. Военното разузнаване през комунизма

8. Държавна сигурност и краят на тоталитаризма

7. Пражката пролет и Държавна сигурност

6. Държавна сигурност и образованието

5. Държавна сигурност - политическа полиция

4. Държавна сигурност и промените в България

3. Международният тероризъм в досиетата на ДС

2. ДС - структура и основни документи

1. КГБ и ДС - връзки и зависимости