БЮДЖЕТ 2024г.

1. Утвърден бюджет на КРДОПБГДСРСБНА, съгласно чл. 29, ал. 1от ЗДБРБ за 2024 г.

2. Бюджет за 2024 г. на КРДОПБГДСРСБНА в програмен формат.

БЮДЖЕТ 2023 г.

1. Утвърден бюджет на КРДОПБГДСРСБНА, съгласно чл. 29, ал. 1от ЗДБРБ за 2023 г.

2. Бюджет за 2023г. на КРДОПБГДСРСБНА в програмен формат.

БЮДЖЕТ 2022 г.

1. Утвърден бюджет на КРДОПБГДСРСБНА, съгласно чл. 29, ал. 1от ЗДБРБ за 2022 г.

2. Бюджет за 2022 г. на КРДОПБГДСРСБНА в програмен формат.

БЮДЖЕТ 2021 г.

1. Утвърден бюджет на КРДОПБГДСРСБНА, съгласно чл. 27, ал. 1от ЗДБРБ за 2021 г.

2. Бюджет за 2021 г. на КРДОПБГДСРСБНА в програмен формат.

БЮДЖЕТ 2020 г.

1. Утвърден бюджет на КРДОПБГДСРСБНА, съгласно чл. 27, ал. 1от ЗДБРБ за 2020 г.

2. Бюджет за 2020 г. на КРДОПБГДСРСБНА в програмен формат.

БЮДЖЕТ 2019 г.

БЮДЖЕТ на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА за 2019 г.

БЮДЖЕТ 2018 г.

БЮДЖЕТ на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА за 2018 г.

БЮДЖЕТ 2017 г.

БЮДЖЕТ на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА за 2017 г.

БЮДЖЕТ 2016 г.

БЮДЖЕТ на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА за 2016 г.

БЮДЖЕТ 2015 г.

БЮДЖЕТ на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА за 2015 г.

БЮДЖЕТ 2014 г.

БЮДЖЕТ на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА за 2014 г.

БЮДЖЕТ 2013 г.

БЮДЖЕТ на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА за 2013 г.

БЮДЖЕТ 2012 г.

БЮДЖЕТ на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА за 2012 г.

БЮДЖЕТ 2011 г.

БЮДЖЕТ на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА за 2011 г.

БЮДЖЕТ 2010 г.

БЮДЖЕТ на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА за 2010 г. 

БЮДЖЕТ 2009 г.

БЮДЖЕТ на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА за 2009 г.