Цели/Приоритети на КРДОПБГДСРСБНА за 2024 г.

Отчет за изпълнение на Цели/Приоритети на КРДОПБГДСРСБНА за 2023 г.

Цели/Приоритети на КРДОПБГДСРСБНА за 2023 г.

Отчет за изпълнение на Цели/Приоритети на КРДОПБГДСРСБНА за 2022 г.

Цели/Приоритети на КРДОПБГДСРСБНА за 2022 г.

Отчет за изпълнение на Цели/Приоритети на КРДОПБГДСРСБНА за 2021 г.

Цели/Приоритети на КРДОПБГДСРСБНА за 2021 г.

Отчет за изпълнение на Цели/Приоритети на КРДОПБГДСРСБНА за 2020 г.

Цели/Приоритети на КРДОПБГДСРСБНА за 2020 г.

Отчет за изпълнение на Цели/Приоритети на КРДОПБГДСРСБНА за 2019г.

Цели/Приоритети на КРДОПБГДСРСБНА за 2019 г.

Отчет за изпълнение на Цели/Приоритети на КРДОПБГДСРСБНА за 2018 г.

Цели/Приоритети на КРДОПБГДСРСБНА за 2018 г.

Отчет за изпълнение на Цели/Приоритети на КРДОПБГДСРСБНА за 2017 г.

Цели/Приоритети на КРДОПБГДСРСБНА за 2017 г.

Отчет за изпълнение на Цели/Приоритети на КРДОПБГДСРСБНА за 2016 г.

Цели/Приоритети на КРДОПБГДСРСБНА за 2016 г.

Отчет за изпълнение на Цели/Приоритети на КРДОПБГДСРСБНА за 2015 г.

Цели/Приоритети на КРДОПБГДСРСБНА за 2015 г.

Отчет за изпълнение на Цели/Приоритети на КРДОПБГДСРСБНА за 2014 г.

Цели/Приоритети на КРДОПБГДСРСБНА за 2014 г.

Отчет за изпълнение на Цели/Приоритети на КРДОПБГДСРСБНА за 2013 г.

Цели/Приоритети на КРДОПБГДСРСБНА за 2013 г.

 

 

Стратегически план на КРДОПБГДСРСБНА за периода 2020 - 2025 г.

Стратегия за развитието на КРДОПБГДСРСБНА за периода 2019 - 2021 г.

Стратегически план на КРДОПБГДСРСБНА за периода 2019 - 2021 г.

Стратегия за развитието на КРДОПБГДСРСБНА за периода 2012 - 2017 г.

Стратегически план на КРДОПБГДСРСБНА за периода 2012 - 2017 г.

Стратегия за развитието на КРДОПБГДСРСБНА за периода 2009 - 2012 г.