В изпълнение на изискванията на чл. 133, ал. 4 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) КРДОПБГДСРСБНА, като първостепенен разпоредител с бюджет, публикува на интернет страницата си ежемесечни и тримесечни отчети за изпълнение на бюджета.

 

►Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2019 г. в лв. -изтегли 

►Отчет за касово изпълнение м. декември  2019 г- изтегли 

►Отчет за касово изпълнение м. ноември  2019 г- изтегли 

►Отчет за касово изпълнение м. октомври  2019 г- изтегли 

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 30.09.2019 г. в лв.- изтегли

►Отчет за касово изпълнение м. септември 2019 г- изтегли 

►Отчет за касово изпълнение м. август 2019 г- изтегли 

►Отчет за касово изпълнение м. юли 2019 г- изтегли 

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 30.06.2019 г. в лв.- изтегли

►Отчет за касово изпълнение м. юни 2019 г. - изтегли

 ►Отчет за касово изпълнение м.май 2019 г.- изтегли

 ►Отчет за касово изпълнение м.април 2019 г.- изтегли

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 31.03.2019 г. в лв.- изтегли

►Отчет за касово изпълнение м. март 2019 г.- изтегли

►Отчет за касово изпълнение м. февруари 2019 г.- изтегли

►Отчет за касово изпълнение м. януари 2019 г.- изтегли