В изпълнение на изискванията на чл. 133, ал. 4 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) КРДОПБГДСРСБНА, като първостепенен разпоредител с бюджет, публикува на интернет страницата си ежемесечни и тримесечни отчети за изпълнение на бюджета.

 

► Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 31.12.2018 г. в лв.-изтегли 

Отчет за касово изпълнение м. декември  2018г. - изтегли

Отчет за касово изпълнение м. ноември 2018г. - изтегли

Отчет за касово изпълнение м. октомври  2018 г. - изтегли

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 30.09.2018 г. в лв.- изтегли

Отчет за касово изпълнение м. септември  2018 г. - изтегли

► Отчет за касово изпълнение м. август 2018 г. - изтегли

►Отчет за касово изпълнение м.юли 2018г.- изтегли

Тримесечен Отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 30.06.2018 г. в лв.- изтегли

►Отчет за касово изпълнение м.юни 2018г. - изтегли

►Отчет за касово изпълнение м. май 2018г.- изтегли

►Отчет за касово изпълнение м. април  2018г. -изтегли

Тримесечен Отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на КРДОПБГДСРСБНА към 31.03.2018 г. в лв. - изтегли

►Отчет за касово изпълнение м. март  2018г.- изтегли

►Отчет за касово изпълнение м. февруари 2018 г.-изтегли

►Отчет за касово изпълнение м. януари 2018 г.- изтегли