На 18 март 2009 г. в Европейския парламент в Брюксел се състоя публично изслушване по тема „Европейското съзнание и престъпленията  на тоталитарния комунизъм: 20 години по - късно”, организирано със сътрудничеството на Офиса на чешкото правителство. От страна на Комисията по досиетата в изслушването участва г-жа Екатерина Бончева. 

 

 

Р е з о л ю ц и я  н а  Е П