• Приложение 3 - информация, събирана за лице и проверка за принадлежност

  • Приложение 4 - установена принадлежност - достъп до документите

  • Приложение 6 - информация, събирана за починали роднини по права линия до втора степен

  • Приложение 7 - проверка за принадлежност на починали роднини по права линия до втора степен

  • Приложение 10 - достъп до документи по тема за изследователска дейност

  • Приложение 11 - достъп до документи за лице с цел изследователска дейност

  • Приложение 14 - разкриване на самоличността на лицата, давали информация  по делото