Тези описи и справки са предоставени от МВР за публичен достъп преди влизането на ЗДРДОПБГДСРСБНА в сила. Част от тези документи са унищожени в МВР и не се намират в Централизирания архив на Комисията.

Ф 1

описи:

Ф1.oп.1;  Ф1.оп.2;   Ф1, оп. 3;  Ф1, оп. 4;  Ф1, оп. 5;  Ф1, оп. 6;  Ф1, оп. 7;  Ф1, оп. 8;  Ф1, оп. 9;  Ф1.оп.10;  Ф1, оп. 11;  Ф1.оп.12;  Ф1.оп.13

справки:

справка 1;  справка 2

Ф 2

описи:

Ф2, оп. 1;  Ф2, оп. 2;  Ф2, оп. 3;  Ф2, оп. 4;  Ф2, оп. 5

справки:

справка 1;  справка 2 

Ф 3

описи:

Ф3, оп. 3;  Ф3, оп. 4;  Ф3, оп. 5

справки:

справка 1;  справка 2

 Ф 4

описи:

Ф4, оп. 3

справки:

справка 1;   справка 2

Ф 5

описи

Ф5, оп. 1

справки

справка 1;   справка 2

Ф 6

описи

Ф6, оп. 1;   Ф6, оп. 2;   Ф6, оп. 3;   Ф6, оп. 4;   Ф6, оп. 5

справки

справка 1;   справка 2

Ф 7

описи

Ф7, оп. 1;   Ф7, оп. 2;   Ф7, оп. 3

справки

справка 1;   справка 2

B 8

описи

Ф8, оп. 1;  Ф8, оп. 2;   Ф8, оп. 3

справки

справка 1;   справка 2

Ф 9

описи

Ф9, оп. 1

справки

справка 1;   справка 2

 Ф 10

описи

Ф10, оп.1;   Ф10, оп. 2;   Ф10, оп. 4;   Ф10, оп. 5;   Ф10, оп. 6;   Ф10, оп. 7;   Ф10, оп. 8;   Ф10, оп. 9

справки

справка 1;   справка 2

Ф 11

описи

Ф11, оп. 1.;   Ф11, оп. 2

справки

справка 1;   справка 2

Ф 12

Ф12, оп. 1;   Ф12, оп. 2;   Ф12,оп. 3;   Ф12, оп. 4

справки

справка 1;   справка 2

Ф 13

описи

Ф13, оп. 1;   Ф13, оп. 3;   Ф 13, оп. 4

справки

справка 1;   справка 2

Ф 14

Ф14, оп. 1;   Ф14, оп. 2;   Ф14, оп. 3

справки

справка 1;   справка 2

Ф 16

Ф16, оп. 1

справки

справка 1;   справка 2

Ф 17

описи

Ф17, оп.1

справки

справка 1

Ф 18

описи

Ф18, оп. 1

справки

справка 1

Ф 19

описи

Ф19, оп.1

справки

справка 1;   справка 2

Ф 20

описи

Ф20, оп. 1

справки

справка 1

Ф 21

описи

Ф21, оп.1;   Ф21, оп. 2

справки

справка 1;   справка 2

Ф 22

описи

Ф22, оп.1

справки

справка 1;   справка 2

Ф 35

описи

Ф35, оп. 1

справки

справка 1;   справка 2

Ф 38

описи

Ф38, оп. 1

справки

справка 1

Ф 44

Ф44, оп.1;   Ф44, оп. 2;   Ф44, оп. 3;   Ф44, оп. 4;   Ф44, оп. 5;   Ф44, оп. 6; Ф44, оп. 7

Ф 57

описи

Ф57, оп. 1

справки

справка 1

Ф 58

описи

Ф58, оп. 1

Ф 63

описи

Ф63, оп.1;   Ф63, оп. 2

Ф 66

описи

Ф66, оп. 1

справки

справка 1