Публикуването на публичната информация в отворен формат е задължение за организациите от публичния сектор съгласно Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор. Директивата се транспонира с изменения и допълнения на Закона за достъп до обществената информация и съответните подзаконови нормативни актове.

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА (КРДОПБГДСРСБНА) публикува ежедневно на интернет страницаѝта си информация за плащанията в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), в съответствие с Наредбата за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от Системата за електронни бюджетни разплащания, приета с Постановление № 299 на Министерския съвет от 14 ноември 2016 г., на основание чл.157 от Закона за публичните финанси.

 

                                                                        декември 2019 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
   30
     31         
   
1
    2
      3      4       5       6
7
8
    9     10     11      12      13
14
15
16
    17     18      19     20
21
22
   23
24
    25      26     27
    28    29

                                                               

 

                                                                           ноември  2019 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
              1      2
3
   4
     5
6
      7
      8
9
10
   12     13
     15
16
17
18
    21
     22
23
24
  25
26
    27     28      29
    30   

                                                                      

                                                                              октомври  2019 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
      1       2       3      4      5
6
    7
    8
    10
    11
12
13
   15     16
    18
19
20
21
22
23
    24
    25
26
27
   28     30     31  
    

                                                                       

                                                                           септември  2019 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
   30          
1
    2
    3
4
     5
   6
7
8
9
   10       11
  13
14
15
18
    19
  20
21
22
   23
24
    25     26   27     28    29

                                                                           

                                                                               август  2019 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
            1     2     3
4
    5
    6
7
      8    9
10
11
12
   13     14
15
  16
17
18
20
21
    22
  23
24
25
   26
27
   28     29  30      31  

                                                                           

                                                                                 юли  2019 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
    1     2      3     4     5      6
7
   8     9
10
   11    12
13
14
15
    17
   19
20
21
23
24
    25
  26
27
28
   29     31        

                                                                              

                                                                                юни  2019 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
               1
2
    3      4
5
      6     7
8
9
11
    12
13
   14
15
16
17
    20
   21
22
23
   24    26
    27    28    29    30

                                                                              

                                                                                    май 2019 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
        1       2       3      4
5
    6     7
8
      9     10
11
12
13
   15
    17
18
19
22
    23
    24
25
26
   29
    30     31    

 

                                                                             април 2019 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
   1     2      3     4     5      6
7
   8     9
10
   11    12
13
14
15
    17
18
   19
20
21
22
    25
   26
27
28
29
30


     

 

                                                                               март 2019 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
            1      2
3
    4      5
6
     7     8
9
10
11
   13
   15
16
17
18
20
    21
   22
23
24
27
   29     30     31

 

                                                                        февруари 2019 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
            1      2
3
    4     5
6
     7     8
9
10
   13    15
16
17
    21
   22
23
24
   27
28
     

 

                                                                             януари 2019 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
      1
     2      3
     4      5
6
     7     8
9
    10     11
12
13
   16    18
19
20
   24     25
26
27
28
  30