Публикуването на публичната информация в отворен формат е задължение за организациите от публичния сектор съгласно Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор. Директивата се транспонира с изменения и допълнения на Закона за достъп до обществената информация и съответните подзаконови нормативни актове.

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА (КРДОПБГДСРСБНА) публикува ежедневно на интернет страницаѝта си информация за плащанията в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), в съответствие с Наредбата за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от Системата за електронни бюджетни разплащания, приета с Постановление № 299 на Министерския съвет от 14 ноември 2016 г., на основание чл.157 от Закона за публичните финанси.

 

                                                                                декември  2020 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
         1      2      3     4      5
6
   7
     8
     9
    10     11
12
13
  14
    15
    16
    17
    18
19
20
    22
    23
    24
    25
26
27
  28
 29
    30     31              

              

                                                                              ноември  2020 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
   30          
1
    2
      3
      4
      5      6
7
8
    9
     10
     11
     12
    13
14
15
     17
     18
     19
    20
21
22
   23
  24
     25      26      27     28    29

                                                                          

                                                                              октомври  2020 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
            1      2      3
4
    5
      6      7
      8      9
10
11
   12
     13
    14
     15
    16
17
28
19
    20
    21      22
    23
24
25
   26
 27
    28       29     30     31  

                                                                   

                                                                               септември 2020 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
      1      2
      3      4      5
6
   7
    8      9
    10     11
12
13
   14
   15
    16
    17
    18
19
20
21
   22
    23     24
    25
26
27
   28     30         

                                                                        

                                                                              август 2020 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
   31              1
2
    3
    4      5
     6     7
8
9
   10
   11    12
    13
   14
15
16
   18
   19     20
   21
22
23
   24    26     27    28     29    30

                                                                            

                                                                               юли 2020 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
         1      2     3      4
5
     6
     7     8
     9   10
11
12
   13
    14     15
    16    17
18
19
    21
    22     23
   24
25
26
   27    29     30    31    

                                                                           

                                                                                 юни 2020 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
    1       2      3      4     5      6
7
    8
      9     10
    11    12
13
14
   15
     16     17
    18    19
20
21
22
     23
    24     25
  26
27
28
  29          

                                                                             

                                                                               май 2020 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
            1      2
3
     4
      5      6
    7     8
9
10
   11
     12     13
  14    15
16
17
18
     19
    20   21
   22
23
24
  25
 26
    27
 28    29     30    31

                                                                         

                                                                              април 2020 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
         1     2     3      4
5
   6
     7     8
    9    10
11
12
   13
   14     15
   16    17
18
19
20
   21
    22    23
   24
25
26
    27     29    30      

                                                                       

                                                                               март 2020 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
  30    31          
1
   2
    3      4
    5     6
7
8
   9
   10     11    12    13
14
15
16
   17
    18    19    20
21
22
   23     25    26    27     28    29

 

                                                                       февруари 2020 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
               1
2
   3
    4      5     6      7
8
9
  10
   11     12    13    14
15
16
   18
    19    20    21
22
23
  24     26    27   28     29  

 

 

                                                                             януари 2020 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
         1       2      3
     4
5
   6
      7      8      9     10
11
12
   13    14    15     16      17
18
19
   21
   22     23      24
25
26
   27
28
   29      30     31