Публикуването на публичната информация в отворен формат е задължение за организациите от публичния сектор съгласно Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор. Директивата се транспонира с изменения и допълнения на Закона за достъп до обществената информация и съответните подзаконови нормативни актове.

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА (КРДОПБГДСРСБНА) публикува ежедневно на интернет страницаѝта си информация за плащанията в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), в съответствие с Наредбата за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от Системата за електронни бюджетни разплащания, приета с Постановление № 299 на Министерския съвет от 14 ноември 2016 г., на основание чл.157 от Закона за публичните финанси.

 

                                                                       декември 2018 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
  31              1
2
3
    4
5
6
    7
8
9
    12    14
15
16
19
    20
    21
22
23
24
25
    26     27    28     29    30

 

                                                      ноември 2018 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
           1     2     3
4
5
     6
7
8
     9
10
11
    14     16
17
18
    22
    23
24
25
    28    29    30    

                                                    

                                                        октомври 2018 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
   1
    2
     3      4      5       6
7
8
    9
10
    12
13
14
15
    17
18
    19
20
21
22
    25
    26
27
28
29
    31        

                                                                      

                                                       септември 2018 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
 
 
            1
2
3
    4
5
6
     7
8
9
10
    12    14
15
16
    20
   21
22
23
24
    26     27    28     29    30

                                                                       

                                                                              август 2018 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
 
 
     1
      2      3       4
 5
6
    7
8
9
   10
11
12
    15    17
18
19
21
22
    23
   24
25
26
27
28
    29     30   31     

                                                                             

                                                                              юли 2018 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
    2     3
     4
     5      6      7
8
9
    10
12
   13
14
15
16
   18    20
21
22
    26
   27
28
29
30
          

                                                                            

                                                                                юни 2018 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
     
   
       1       2
3
 4
      5
     8
 9
10
12
    13
14
   15
16
17
18
19
    21
   22
23
24
    27
   29
    30
  

                                                                         

                                                                                 май 2018 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
       1      2      3      4      5
6
7
     8
9
    11
12
13
14
    16     18
19
20
21
 23
    24
    25
26
27
28
    30
 
   
  

                                                                         

                                                                             април 2018 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
  30          
1
2
    3
 4
5
    6
7
8
 9
10
    11    13
14
15
16
 18
    19
   20
21
22
23
    25
   27     28    29

 

                                                                             март 2018 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
           1
    2      3
4
5
     6
8
    9
10
11
    14
15
   16
17
18
19
20
    22    23
24
25
    28
  30     31  

                                                                       

                                                                         февруари 2018 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
           1
     2      3
4
5
    6
7
8
     9
10
11
    14
 15
    16
17
18
21
    22     23
24
25
    28

     

                                     

                                                                             януари  2018 г.

П
В
С
Ч
П
С
Н
   1     2      3      4
     5       6
7
     9     12
13
14
    17     19
20
21
22
24
    25     26
27
28
29
    31