Структура на КРДОПБГДСРСБНА

 Декларации по чл.49, ал. 1 по ЗПК

 Декларации по чл.12 от ЗПУКИ (отм.)

 

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА

ВТОРИ МАНДАТ

Евтим Костадинов Костадинов
председател

Айруш Ибрахим Хаджи  - /починал 03.05.2021 г./
заместник-председател

Мариана Иванова Даракчиева
секретар

Борис Сребров Михайлов
член

инж. Георги Вълчинов Пангаров
член

Екатерина Петкова Бончева
член

Иванка Жекова Витанова
член

Приемно време на членовете на Комисията


 

ПЪРВИ МАНДАТ

Евтим Костадинов Костадинов - председател

Доц. д-р Орхан Ахмедов Исмаилов - заместник-председател

Румен Йорданов Борисов - секретар

Апостол Иванов Димитров - член /починал 29.11.2023 г./

Валери Георгиев Кацунов - член

Георги Матеев Георгиев - член

Екатерина Петкова Бончева - член

Татяна Колева Кирякова - член

Тодор Илиев Трифонов - член

  

Съобщете ни, ако имате проблем с тази страница.