Съобщете ни, ако имате проблем с тази страница.

Държавни институции

Президент

Парламент

Министерски съвет

Министерство на вътрешните работи

Мнистерство на отбраната

 

Регистри

Интегрирана информационна система на държавната администрация. Административен регистър

 

 

Връзки с други институции

Федерален комисариат за архивите на ЩАЗИ (BSTU) Германия

Федерален комисариат за архивите на ЩАЗИ (BSTU) – съхранява и управлява документите на Министерството на Държавна сигурност (ЩАЗИ) на бившата ГДР. На съхранение са близо 111 км документи и 1.5 милиона снимки. Съгласно закона BSTU осигурява достъп на граждани, обществени институции, журналисти и изследователи.

Институцията започва своята работа на 03.10.1990 г. с централа в Берлин и 14 клона в Източна Германия (в момента те са 12). Законът за досиетата е приет в края на 1991 г., а на 02.01.1992 г. за пръв път граждани са допуснати да видят своите досиета.

Федералният комисар се предлага от федералното правителство, а след това се избира от Бундестага за срок от 5 години.

Основна задача на институцията е да осигури достъп до досиетата, а нейна мисия е да покаже на обществото структурата, методите и ефектите от работата на Държавна сигурност.

BSTU е организирано в 5 основни звена. Това са:

 • Отдел „Архив”
 • Отдел „Проверки”
 • Отдел „Администрация”
 • Отдел „Образование и изследователска дейност”
 • Отдел „Локални офиси”

 

Институтът за национална памет – Комисия за преследване на престъпления, извършени срещу полския народ (IPN)Полша

Институтът за национална памет – Комисия за преследване на престъпления, извършени срещу полския народ (IPN) е създаден от полския парламент на 18.12.1998 г. със специален указ.

Институтът започва своята работа на 01.07.2000 г.

Седалището му се намира във Варшава. Има 11 клона в градовете, където се намира апелативния съд и седем пълномощника в цяла Полша.

Институтът за национална памет е създаден, за да работи по въпроси, които се смятат за важни от полското законодателство и преди всичко, за да съхрани паметта на полския народ претърпял загуби в резултат на Втората световна война и следвоенния период. Негова мисия е да запази паметта на патриотичните традиции в борбата срещу окупаторите, нацизма и комунизма, а също и усилията на полските граждани в борбата им за независима държава, в защита на свободата и човешкото достойнство.

Мисия на института е преследване на престъпления срещу мира, човечеството и военните престъпления, както и компенсация на репресираните хора във времената, когато човешките права са били накърнявани от държавата. Това изразява вярването, че никое незаконно дело на държавата срещу нейните граждани няма да бъде пазено в тайна или пък забравено.

Съгласно полския закон под комунистически престъпления се разбира деянията на служебни лица на комунистическата държава в периода от 17 септември 1939 г. до 31 декември 1989 г. и чиито дейности са довели до репресиране на хора и по един или друг начин са нарушили човешките им права.

Институтът е отговорен за събиране, оценяване, разкриване и съхраняване на документи създадени в периода 22.07.1944 г. – 31.12.1989 г. от полските власти за сигурност. Документите могат да включват и записи за комунизма и нацизма, направени в периода 01.09.1939 г. – 31.12.1989 г.

Друга основна отговорност на института е разследване на комунистически и нацистки престъпления, военни престъпления и такива срещу човечеството и мира.  IPN разследва престъпления, извършени спрямо поляци, полски граждани от чужд произход и граждани, които са пострадали на полска територия.

И накрая, института се занимава с обществено образование и изследователска дейност на периода 1939-1989, както и представяне на тези резултати под формата на публикации, изложби, семинари и др.

В изпълнение на своите задачи институтът е обособил 4 отдела:

 • Комисия за преследване на престъпления, извършени срещу полския народ
 • Център за съхранение и разпространение на архивни документи
 • Обществен образователен център
 • Разследващо управление

 

Румъния / RomâniaРумъния

Националния съвет за изследване архивите на Секуритате (C.N.S.A.S.) е независим административен орган под контрола на румънския парламент, създаден през 2000 г.

Институцията работи в национален мащаб и се ръководи от колективен орган, съставен от 11 членове, назначени от румънския парламент с мандат от шест години.

Основни задачи

 • Достъп до досиета, създадени в периода март 1945 г – декемрви 1989 г.
 • Разкриването на сътрудниците на ДС
 • Достъп до публична информация по отношение кандидатите в президентските избори, избори за депутати и сенатори, членове на кабинета, държавни секретари, кметове и др.)
 • Публикуване на информация и документи за дейността, структурата и състава на Държавна сигурност, разкриване на репресивния комунистически режим в извършването на престъпления срещу живота, физическата цялост или нарушаване на основни права и свободи;
 • Организиране на образователни дейности и подкрепа на научни конференции и изложения, провеждане на образователни програми, публикуването на научни изследвания, монографии, сборници от документи.

Отдели:

Архив; Проучване; Научно-изследователска дейност, изложби и публикации; Правен отдел; Информационно управление; Икономически мениджмънт; Човешки ресурси.

 

Словакия / Slovak Republic

Словакия

Институт за национална памет (Ústav pamäti národa) е държавна институция създадена със словашкия Закон за разкриване на документите относно дейността на Държавна сигурност за периода 1939 г. – 1989 г. и за създаване на Институт за национална памет през 2002 г.

Основни задачи на института са извършване на пълна и безпристрастна оценка на периода на репресии, анализ на случаите и причините за отнемане на свободата, проявленията на фашизма и комунизма, тяхната идеология и ангажираността на местни и чужди граждани; разкриване на документи на хора, обекти на режима, както и публикуване на информация за потисниците и техните дейности; криминално преследване на престъпления и осигуряване на съответната информация на обществените власти.

Институтът работи със сродни организации в Словакия и чужбина, предимно с архиви, музеи, библиотеки, оцелели хора на съпротивата и от концентрационни и трудови лагери и др.

Структура

Борд на директорите – съставен е от девет члена. Председателят и още 4 члена се избират от парламента на Словакия, 2 – от президента и 2 – от словашкото правителство. Мандатът е за 6 години. Председател на борда на директорите от 01.02.2007 г. е Иван Петрански.

Надзорният съвет е висшият контролен орган на института, който е съставен от трима члена, двама, от които са избрани от парламента, а третият, от Министерството на правосъдието.

Комисията към института защитава дейностите му и се председателства от заместник-председателя на Борда на директорите. Другите членове на комисията се избират сред служителите на института за срок от 6 години.

Отдели към института:

 • Архив
 • Разкриване
 • Документи
 • Регистри
 • Научно-изследователска дейност
 • Аудио-визуални дейности
 • Информационни технологии

 

Чехия / Czech Republic

Чехия

Институт за изучаване на тоталитарните режими (USTRCR)

Започва своята дейност на 01 февруари 2008 г. след влизане в сила на Закона на института за изследване на тоталитарните режими и архива на тайните служби.

Висшият орган на института е Съветът, който е съставен от 7 члена, избрани от Сената на парламента на Чешката република. Членовете се избират за 5 години и за не повече от два мандата. Кандидати могат да се предлагат на Сената от Камарата на депутатите, президента на републиката, граждански асоциации или други юридически лица, които се занимават с исторически изследвания, архивни дейности, образование или защита на човешките права, граждански сдружения на участници в съпротивителното движение срещу нацизма или в съпротивата срещу комунизма, или тези, асоцииращи бивши политически затворници.

От номинираните кандидати се избират съответно двама члена, предложени от Камарата на депутатите, един член, предложен от президента и четири члена, предложени от гражданските сдружения.

Организационна структура

Съвет

Директор на Института за изучаване на тоталитарните режими – избран от Съвета. На 16 август 2010 г. за директор е избран Даниел Херман.

Заместник-директор, Директор по финанси, операции и информационни технологии, Директор канцелария

Отдели:

 • Изследване на Тоталитарните режими
 • Издателска дейност
 • Информационни технологии и дигитализация
 • Финанси и операции

Институтът активно се занимава с научно-изследователска и образователна дейност, като работи по проекти, организира изложби и конференции, провежда семинари и образователни лекции.

 

Унгария / Republik Ungarn

Унгария

Историческият архив на унгарските тайни служби (ABTL) 

Създаден през 2003 г. съгласно закон на унгарският Конституционен съд. Основна задача на архива е съхраняване на документите на бившата Държавна сигурност в периода 21.12.1944 г. – 14.02.1990 г., както и документите на бившата вече Комисия за проверки.

ABTL е държавен специализиран архив, който се ръководи от генерален директор. Директорът и неговият заместник се избират чрез отворен конкурс с мандат за седем години. Дейността на архива се контролира от председателя на парламента.

Основни задачи на организацията са:

 • да осигури достъп на гражданите до техните лични документи
 • да предоставя данни на институциите, които се занимават с издирване на факти и които оповестяват публично информация за миналото на Държавна сигурност и обществените личности
 • да подсигури осъществяването на научно-изследователска дейност 
 • да изпълнява задачите, заложени в закона.

                                                               
                                                              

Албания

 

Албанският оторизиран орган на бившите тайни служби на Държавна сигурност е публично, независимо юридическо лице, отговорно за прилагането на Закона, по отношение на събирането, администрирането, обработката, използването на документите на бившата Държавна сигурност и информация, свързана с тях:

 • събиране на  документи на бившата Държавна сигурност за целите и съгласно процедурите, предвидени в този закон; оценка, сортиране, записване, съхранение и администриране на документи, съгласно правилата и принципите на действащото законодателство за архивите;
 • сътрудничество и координация на работата с публични органи и архиви за целите на прилагането на този закон;
 • предоставяне на информация и известия за документи, както и гарантиране на тяхното преглеждане и предаване на кандидатите; подпомагане на научните изследвания по време на историческия преглед на дейността на бившата Държавна сигурност, като се гарантира възможността за преглед на документи и подаване на дубликати на документи;
 • информиране на физически лица, конституционни институции, публични органи и други заинтересовани лица, съгласно този закон.
 • Органът докладва за своята дейност пред Асамблеята, веднъж годишно и винаги, когато Асамблеята поиска това.

Той бе приет за член на Европейската мрежа на 28 януари 2021 г.