Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията излезе с Решения № 2-2090 и 2-2091/17.05.2022 г. – Политически партии;  Комисията излезе с Решения № 2-2087; 2-2088 и 2-2089/17.05.2022 г. – Политически партии;  Комисията излезе с Решение № 2-2086/17.05.2022 г. – Висши учебни заведения;  

Галерия

Комисията по досиетата представи документалния сборник „ ДС и българската интелигенция”

(12 материала)