Споразумение за сътрудничество подписаха Комисията по досиетата и Института за разследване на комунистическите престъпления и паметта на румънското изгнание, Румъния

 На 26 ноември 2013 г., председателят на Комисията по досиетата Евтим Костадинов и Андрей Мурарру, президент на Института за разследване на комунистическите престъпления и паметта на румънското изгнание подписаха споразумение за сътрудничество.

Споразумение на български език

Споразумение на английски език

 

Споразумение за сътрудничество подписаха Комисията по досиетата и Центърът за изследване на Студената война към Харвардския унверситет, САЩ

На, 7октомври 2013 г., председателят на Комисията по досиетата Евтим Костадинов и проф. Марк Креймър, директор на Центъра за изследване на Студената война към Харвардския унверситет, САЩ подписаха споразумение за сътрудничество.Споразумение (български език)

 

Комисията по досиетата подписа споразумение с германските си партньори

На 4 декември 2009 г. Комисията по досиетата подписа официално споразумение за двустранно сътрудничество с Федералния комисариат за архивите на Щази на бившата Германска демократична република. С него се регламентират връзките по използването на архивни документи, съхранявани в съответните институции на двете страни, съгласно националните им законодателства.

Този акт е поредната стъпка в разширяване на международното сътрудничество на Комисията по досиетата с партньорските й организации, защото чрез нея се пристъпва към съвместна работа на експерно равнище.

Споразумението подписаха  от българска страна председателят на Комисията по досиетата на бившите тайни служби - Евтим Костадинов,  а от името на германската страна  зам.-председателят на Комисията за архивитв на Щази -  Ханс Алтендорф, който определи като голям напредък работата на българската комисия в предоставянето на информация на обществото. Той подчерта, че е силно впечатлен от новата сграда, предназначена за архивохранилище в Банкя, която е съобразена с всички съвременни изисквания.

Споразумение (български език)

Споразумение (английски език)  

 

Комисията по досиетата подписа споразумение с полските си партньори
На 7 октомври 2010 г. във Варшава Комисията по досиетата подписа официално споразумение за двустранно сътрудничество с Института за национална памет - Комисия за преследване на престъпления срещу полската нация, Полша. С него се регламентират връзките по използването на архивни документи, съхранявани в съответните институции на двете страни, съгласно националните им законодателства.
Този акт е поредната стъпка в разширяване на международното сътрудничество на Комисията по досиетата с партньорските й организации, защото чрез нея се пристъпва към съвместна работа на експерно равнище.

Споразумението подписаха  от българска страна председателят на Комисията по досиетата на бившите тайни служби – Евтим Костадинов,  а от името на полската страна  зам.-председателят на Института за национална памет – д-р Францишек Грициук.

Споразумение (български език)

Споразумение (английски език)

Споразумение (полски език)