Споразумение за сътрудничество подписаха Комисията по досиетата и Държавния архив на украинския Институт за Национална памет

 

    На 16 февруари 2021 г. бе подписано двустранно Споразумение за сътрудничество между Държавния архив на Украинския институт на Национална памет и Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

  Споразумението е подписано от Българска страна от Евтим Костадинов, председател на Комисията и от Украинска страна от Игор Кулик, директор на Института за Национална памет.

   Предмета на споразумение между двете институции е сътрудничеството в областта на архивните дела, научните изследвания и публикуването на архивни документи, притежавани от страните в съответствие с техните правомощия.

  Страните развиват сътрудничество на основата на равенство, реципрочност и в съответствие с националното законодателство на държавите-страни, както и международните споразумения, подписани от държавите-страни.

 Споразумение на български език.

 Споразумение на украински език.

 Споразумение на английски език.

 

Споразумение за сътрудничество подписаха Комисията по досиетата и Института за разследване на комунистическите престъпления и паметта на румънското изгнание, Румъния

 На 26 ноември 2013 г., председателят на Комисията по досиетата Евтим Костадинов и Андрей Мурарру, президент на Института за разследване на комунистическите престъпления и паметта на румънското изгнание подписаха споразумение за сътрудничество.

Споразумение на български език

Споразумение на английски език

 

Споразумение за сътрудничество подписаха Комисията по досиетата и Центърът за изследване на Студената война към Харвардския унверситет, САЩ

На, 7октомври 2013 г., председателят на Комисията по досиетата Евтим Костадинов и проф. Марк Креймър, директор на Центъра за изследване на Студената война към Харвардския унверситет, САЩ подписаха споразумение за сътрудничество.Споразумение  на български език

 

Комисията по досиетата подписа споразумение с германските си партньори

На 4 декември 2009 г. Комисията по досиетата подписа официално споразумение за двустранно сътрудничество с Федералния комисариат за архивите на Щази на бившата Германска демократична република. С него се регламентират връзките по използването на архивни документи, съхранявани в съответните институции на двете страни, съгласно националните им законодателства.

Този акт е поредната стъпка в разширяване на международното сътрудничество на Комисията по досиетата с партньорските й организации, защото чрез нея се пристъпва към съвместна работа на експерно равнище.

Споразумението подписаха  от българска страна председателят на Комисията по досиетата на бившите тайни служби - Евтим Костадинов,  а от името на германската страна  зам.-председателят на Комисията за архивитв на Щази -  Ханс Алтендорф, който определи като голям напредък работата на българската комисия в предоставянето на информация на обществото. Той подчерта, че е силно впечатлен от новата сграда, предназначена за архивохранилище в Банкя, която е съобразена с всички съвременни изисквания.

Споразумение  на български език

Споразумение  на английски език 

 

Комисията по досиетата подписа споразумение с полските си партньори
На 7 октомври 2010 г. във Варшава Комисията по досиетата подписа официално споразумение за двустранно сътрудничество с Института за национална памет - Комисия за преследване на престъпления срещу полската нация, Полша. С него се регламентират връзките по използването на архивни документи, съхранявани в съответните институции на двете страни, съгласно националните им законодателства.
Този акт е поредната стъпка в разширяване на международното сътрудничество на Комисията по досиетата с партньорските й организации, защото чрез нея се пристъпва към съвместна работа на експерно равнище.

Споразумението подписаха  от българска страна председателят на Комисията по досиетата на бившите тайни служби – Евтим Костадинов,  а от името на полската страна  зам.-председателят на Института за национална памет – д-р Францишек Грициук.

Споразумение  на български език 

Споразумение  на английски език

Споразумение  на полски език