Съобщете ни, ако имате проблем с тази страница.

 

На основание чл. 9, т. 8 от ЗРДОПБГДСРСБНА:

При осъществяване на дейността си комисията сътрудничи със сродни чуждестранни и международни институции.

 

 

 

С ъ б и т и я  з а д  г р а н и ц а