Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията излезе с Решение №2-2196-за Николай Методиев Николов;  Комисията излезе с Решение № 2-2193-Отраслова приватизация 1997 г.;  Комисията провери пет ПП;  

Галерия

Представяне на документалния сборник "Държавна сигурност - структура и основни документи"

(12 материала)