Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията излезе с Решения №2-2163/ 04.10.2022 г. - Българска агенция по безопасност на храните;  Комисията излезе с Решения №2-2161 и 2-2162 – ПП и провери „Партия на свободните демократи - център“;  Комисията излезе с Решение №2-2160 – Висше училище по мениджмънт – Варна и провери още три ВУЗ;  

Галерия

Посещение на доц. д-р Оливер Банге

(7 материала)