Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

На 30 април 2024 г. се навършват 3 години от кончината на нашия приятел, колега и заместник председател на Комисията Айруш Ибрахим Хаджи;   Комисията излезе с Решение № 2-2391-Местни избори 2023 г.-Кандидадати за общински съветници- обл. Монтана;  Комисията излезе с Решение № 2-2390 –Местни избори 2023 г.-Кандидати за общински съветници –обл.Ловеч;  

Галерия

22 - 23 ноември 2011 г.

(9 материала)