Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията провери – ПП;  Комисията провери – ПП;  Комисията излезе с Решения № 2-2124; 2-2125; 2-2126/23.06.2022 г. – ПП;  

Галерия

Комисията по досиетата представи документалния сборник „Държавна сигурност и политическите партии (1944-1949)

(6 материала)