Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията излезе с решениe № 2-2348/ 27.09.2023 г. – ОИК, местни избори 2023 г.;  Комисията излезе с решениe № 2-2346/ 25.09.2023 г. – физически лица с кредитни сделки с Корпоративна търговска банка;  Комисията провери лица по чл. 3, ал. 1, т. 5 и т. 18 и излезе с решения 2-2344 и 2-2345/ 25.09.2023 г.;  

Галерия

Комисията по досиетата представи документалните сборници № 19 и № 20 от поредицата „Из архивите на ДС”

(8 материала)