Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията провери председателите, зам-председателите, секретарите и членовете на РИК- избори 2021;  Комисията излезе с Решение № 2-1939-Държавни дружества-Министерство на икономката;  Комисията излезе с Решение № 2-1936 и № 2-1937- Българското национално радио;  

Галерия

председателят на Комисията Евтим Костадинов изнесе лекция в Техническия университет София;

(8 материала)