Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and intelligence services of the Bulgarian National Army

Комисията излезе с Решениe №2-2197/ 28.11.2022 г. – Отраслова приватизация 1997 г.;  Комисията излезе с Решение №2-2196-за Николай Методиев Николов;  Комисията излезе с Решение № 2-2193-Отраслова приватизация 1997 г.;  

Галерия

Комисията по досиетата представи документалния сборник „ Държавна сигурност и културно – историческото разузнаване (1970-1989) ”

(7 материала)